• Gestió comercial: recerca de llogaters.

  • Assessorament previ i redacció de contractes.

  • Cobrament de rendes.

  • Manteniment i cura dels immobles.

  • Relacions amb l'administració i tercers.

  • Fiscalitat.

  • Assegurances de lloguers.

  • Assessorament i defensa jurídica del propietarI.ADMINISTRACIÓ DE FINQUES - LLOGUERS
CAT  I   CAST