• Gestió de patrimonis i inversions immobiliàries.

  • Contractes sobre immobles.

  • Manteniment i reformes d'immobles.

  • Assessorament i de defensa jurídica.

  • Transmissions de patrimoni immobiliari.

  • Fiscalitat.

  • Relacions amb l'administració i amb tercers.


ADMINISTRACIÓ DE FINQUES - PROPIETAT PRIVADA
CAT  I   CAST