• IRPF:  Declaracions  anuals i trimestrals de renda. Peticiˇ i confirmaciˇ d'esborranys. Declaracions complementÓries. Liquidacions provisionals...


  • IVA:  Declaracions anuals i trimestrals. Llibres de factures...


  • Transmissions patrimonials i donacions:  Autoliquidacions. Expedients contradictoris. Declaracions complementÓries...


  • Impostos municipals i taxes:  IBI.  Impost de vehicles. PlusvÓlues. Taxes per obres...


GESTORIA ADMINISTRATIVA - DECLARACIONS FISCALS
CAT  I   CAST