ASSESSORIA JUR═DICA - DRET D'ESTRANGERIA
  • Permisos d'estÓncia i de residŔncia:  Inicials, renovacions, permanents, extracomunitaris, targetes comunitÓries, modificacions de residŔncia....


  • Estudiants: Permisos inicials, renovacions, convalidacions de tÝtols...


  • Reagrupaments familiars:  Inicials, renovacions, autoritzacions individuals...


  • Arrelaments:  Socials i laborals.


  • Permisos de treball:  Inicials per compte aliena o compte pr˛pia, renovacions...


  • Altres trÓmits: Legalitzacions, expedients sancionadors, taxes, visats...


CAT  I   CAST