ASSESSORIA JURÍDICA - DRET DE CONSUM
  • Consumidor:  Assessorament i defensa dels drets del consumidor.


  • Oficines o Tribunals arbitrals de Consum: Tramitació de reclamacions.


  • Mediacions: Resolucions amistoses de conflictes.


  • Defensa jurídica del consumidor:  Reclamació i defensa judicial dels dret dels consumidor.
CAT  I   CAST