ASSESSORIA JURÍDICA - DRET HEREDITARI
  • Testaments:  Assessorament i formalització del testament.


  • Institucions: D'hereus, llegats, legítimes, donacions, fideïcomisos...


  • Declaracions d'hereus testats o intestats:  Procediments notarials o judicials.


  • Reclamacions deutes  herències:  Legítimes, llegats o altres drets hereditaris.


  • Liquidacions de tributs: Impost successions, donacions, actes jurídics...

CAT  I   CAST