ASSESSORIA JURÍDICA - DRET D'OBLIGACIONS
  • Contractes:  Assessorament i reclamació del compliment de contractes i reclamació de responsabilitat per l'incompliment contractual.


  • Responsabilitat extracontractual.


  • Deutes: Assessorament i reclamació extrajudicial del deute i, si escau, la seva reclamació davant dels tribunals.


  • Comunitats:   Assessorament i reclamació per danys personals i en el patrimoni.

CAT  I   CAST