• Pensions:  Jubilacions. Invalideses. Viduïtats. Pensions no contributives. Incapacitats temporals. Recursos contra denegacions de prestacions... 


  • Afiliacions :   Altes i baixes treballadors a la S. Social. Sistema Red.  Altes i baixes d'empreses. Cotitzacions. Convenis especials. Informes laborals...

GESTORIA ADMINISTRATIVA - SEGURETAT SOCIAL
CAT  I   CAST