GESTORIA ADMINISTRATIVA - ASSEGURANCES
Agència mediadora de Mútua de Propietaris
CAT  I   CAST
  • Informació prèvia i mediació en contractes d'assegurances. Assegurances sobre pisos, locals, pàrquings, terrenys, edificis...

  • Informació i pressupostos de pòlisses d'assegurances.

  • Mediació i contractació.

  • Declaració de sinistres amb seguiment i supervisió de la tramitació del sinistre per part de l'asseguradora.

  • Reclamació del compliment de les obligacions per part de l'asseguradora.

  • Control i gestió del pagament de les primes de la pòlissa i supervisió del cobrament d'indemnitzacions per sinistre.