CAT  I   CAST
Els informem que l'horari d'atenció a la nostra oficina és de dilluns a dijous de 9:00 h fins 13:30 h i 15:00 h fins les 19:00 h,  i divendres de 9:00 h fins 14:00 h.

Cas que vulguin contactar amb nosaltres fora d'aquell horari, poden deixar els seus missatges en el Telf. 93 3490424  o bé a les adreces de correu-e:
ferrim@ferrim.com                  meridian@fmeridian.es
Recordem als nostres clients que són propietaris d'un habitatge, de la necessitat de diposar de la cèdula d'habitabilitat vigent, així com del certificat d'eficiència energètica, en el cas de llogar o vendre el seu habitatge.
Informem als nostres clients que estiguin interessats en  la venda del seu immoble que des del nostre despatx, a més de la gestió comercial de venda,  també els podem dur a terme les gestions notarials, registrals i fiscals necessàries per completar la compravenda.