Segona residència

i lloguer turístic

Experts en protecció i rendibilitat
de segones residències

Segona residència

i lloguer turístic

Experts en protecció i rendibilitat
de segones residències

PELS PROPIETARIS

Servei de gestió de segones residències

Una segona residència tancada  durant massa temps pot donar molts maldecaps que li impedeixin gaudir-ne  plenament.

Entre d’altres:

GREUS PROBLEMES D’OCUPACIÓ IL·LEGAL

AVERIES NO DETECTADES A TEMPS
Per causes
climatològiques

Per trencaments o deterioraments greus de materials o instal·lacions externes

Per problemes de fuites d’aigua, humitats o canalitzacions

PELS PROPIETARIS

Servei de gestió de segones residències

Una segona residència tancada  durant massa temps pot donar molts maldecaps que li impedeixin gaudir-ne  plenament.

Entre d’altres, pot tenir:

1 – GREUS PROBLEMES D’OCUPACIÓ IL·LEGAL

2 – AVERIES NO DETECTADES A TEMPS:

Per causes
climatològiques.

Per trencaments o deterioraments greus de materials o instal·lacions externes.

Per problemes de fuites d’aigua, humitats o canalitzacions.

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Això és tot el que podem fer per vosté:

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Això és tot el que podem fer per vosté:

* Consultar condicions especials per la instal·lació de sistemes de seguretat.

**  Quotes mensuals des de 25 €/mes.  Condicions especials per clients al quals ja administrem altre patrimoni.

PELS PROPIETARIS

Lloguer turístic i de temporada

Si vol rendibilitzar el seu habitatge mentre vostè no l’ocupa i així poder compensar despeses de manteniment o, fins i tot,  ajudar a pagar les seves pròpies vacances, ens encarreguem de fer la millor gestió del seu habitatge oferint-li el nostre servei de lloguer turístic  o lloguer de temporada.

LLOGUER TURÍSTIC

Mai rendibilitzar i protegir el seu habitatge havia estat tant fàcil

Des de Ferrim Invers li assegurem que el seu habitatge estarà en les millor mans mentre vostè obté uns ingressos extres i evita les possibles ocupacions il·legals.

Ens ocupem d’escollir els millors hostes, que hauran estat valorats per les experiències d’altres amfitrions.

– Coordinem les estances de lloguer amb el seu calendari per tal que vostè no deixi de gaudir del seu habitatge.

Ens encarreguem de la reposició del parament mínim per tal que els hostes estiguin el més a gust possible i així assolir les millors valoracions del sector.

Neteja i preparació de l’habitatge per tal que sempre estigui a punt per les visites.

Ràpida solució a qualsevol contratemps o incidència. Comptem amb diversos col·laboradors industrials i professionals per tal de resoldre amb rapidesa els problemes.

Pagament immediat de de les reserves al dia següent de l’arribada dels hostes.  Garanties de cobrament.

Treballem amb els millors cercadors del sector (Airbnb, Booking, Hometogo…).

– I tot plegat amb els millors preus pels nostres clients. *

* Preu dels nostres serveis des del 18% de cada reserva. Condicions especials per clients al quals ja administrem altre patrimoni.

LLOGUER TURÍSTIC

Mai rendibilitzar i protegir el seu habitatge havia estat tant fàcil

Des de Ferrim Invers li assegurem que el seu habitatge estarà en les millor mans mentre vostè obté uns ingressos extres i evita les possibles ocupacions il·legals.

» Ens ocupem d’escollir els millors hostes, que hauran estat valorats per les experiències d’altres amfitrions.

» Coordinem les estances de lloguer amb el seu calendari per tal que vostè no deixi de gaudir del seu habitatge.

» Ens encarreguem de la reposició del parament mínim per tal que els hostes estiguin el més a gust possible i així assolir les millors valoracions del sector.

» Neteja i preparació de l’habitatge per tal que sempre estigui a punt per les visites.

» Ràpida solució a qualsevol contratemps o incidència. Comptem amb diversos col·laboradors industrials i professionals per tal de resoldre amb rapidesa els problemes.

» Pagament immediat de de les reserves al dia següent de l’arribada dels hostes.  Garanties de cobrament.

» Treballem amb els millors cercadors del sector (Air-bnb, Booking, Hometogo…).

» I tot plegat amb els millors preus pels nostres clients. *

* Preu dels nostres serveis des del 18% de cada reserva. Condicions especials per clients al quals ja administrem altre patrimoni.

LLOGUER DE TEMPORADA

Llogui amb tota seguretat durant curts terminis i amb la major rendibilitat

El lloguer de temporada no està sotmès a les exigències legals obligatòries que afecten als arrendament urbans tradicionals i, en conseqüència, regeixen amb major amplitud el pactes privats entre les parts. 

Davant d’aquestes circumstàncies, li oferim el millor suport per llogar el seu habitatge amb totes les garanties.

LLOGUER DE TEMPORADA

Llogui amb tota seguretat durant curts terminis
i amb la major rendibilitat

Llogui amb tota seguretat durant curts terminis i amb la major rendibilitat

El lloguer de temporada no està sotmès a les exigències legals obligatòries que regeixen els arrendament urbans tradicionals i, en conseqüència, regeixen amb major amplitud el pactes privats entre les parts. 

Davant d’aquestes circumstàncies, li oferim el millor suport per llogar el seu habitatge amb les millor garanties.

Gestió comercial: recerca de llogaters
 • Cerca de llogaters.
 • Verificació d’antecedents, documentació i garanties.
Assessorament previ i redacció de contractes
 • Facilitem la màxima informació al client.
 • Redacció de contractes clars, comprensibles i amb regulació detallada de les obligacions de les parts signants. 
 • Pròrrogues i renovacions de contractes.
 • Modificacions de contractes.
Cobrament de rendes
 • Gestió de cobrament de rendes.
 • Claredat i diligència en la liquidació de rendes als propietaris.
 • Màxima celeritat en les reclamacions d’impagats i devolucions de rebuts.
 • Certificats d’ingressos i despeses dels lloguers.
 • Increments i actualitzacions de rendes.
 • Gestió d’altres garanties econòmiques.
Manteniment i cura dels immobles
 • Vigilància permanent sobre el bon ús dels immobles.
 • Gestió i encàrrec de reparacions amb la conformitat del client.
 • Cerca dels millor professionals reparadors amb els pressupostos més solvents i ajustats.
 • Informació i assessorament sobre manteniment  i obres als immobles llogats.
 • Gestió dels subministraments bàsics dels immobles llogats.
 • Reclamacions sobre manteniment i danys als immobles llogats.
Relacions amb l’Administració i tercers
 • Representació dels propietaris davant l’Administració Pública per temes fiscals i/o urbanístics.
 • Representació dels propietaris davant les Comunitats de Propietaris.
 • Representació dels propietaris davant particulars, professionals  i empreses.
Fiscalitat
 • Informació i assessorament fiscal respecte els lloguers.
 • Confecció i liquidacions d’impostos sobre els immobles llogats: IRPF, IVA, IBI, transmissions patrimonials,  successions i donacions, plusvàlua, obres, taxes…
 • Deutes, ajornament i fraccionaments d’impostos sobre immobles llogats.
 • Recursos contra actuacions de l’Administració Pública.
Assegurances de protecció de lloguers
 • Informació i assessorament al propietari sobre l’assegurança de protecció de lloguers i les seves cobertures.
 • Cerca de la millor pòlissa amb la major garantia i el millor preu.
 • Contractació.
 • Gestió del pagament de les primes.
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Reclamacions contra l’asseguradora.
 • Gestions de peritatges alternatius.
Assessorament i defensa jurídica del propietari
 • Assessorament al propietari sobre el contracte de lloguer: drets i obligacions.
 • Reclamacions extrajudicials pel compliment del contracte de lloguer.
 • Defensa jurídica del propietari davant els tribunals.
 • Preu bonificat pels honoraris d’advocat en judici.
Gestió comercial: recerca de llogaters
 • Cerca de llogaters.
 • Verificació d’antecedents, documentació i garanties.
Assessorament previ i redacció de contractes
 • Facilitem la màxima informació al/la client/a.
 • Redacció de contractes clars, comprensibles   i amb regulació detallada de les obligacions de les parts signants. 
 • Pròrrogues i renovacions de contractes.
 • Modificacions de contractes.
Cobrament de rendes
 • Gestió de cobrament de rendes.
 • Claredat i diligència en la liquidació de rendes als/les propietaris/es.
 • Màxima celeritat en les reclamacions d’impagats i devolucions de rebuts.
 • Certificats d’ingressos i despeses dels lloguers.
 • Increments i actualitzacions de rendes.
 • Gestió altres garanties econòmiques.
Manteniment i cura dels immobles
 • Vigilància permanent sobre el bon ús dels immobles.
 • Gestió i encàrrec de reparacions amb conformitat del/a client/a.
 • Cerca dels millor professionals reparadors amb els pressupostos més solvents i ajustats.
 • Informació i assessorament sobre manteniment  i obres  als immobles llogats.
 • Gestió dels subministraments bàsics dels immobles llogats.
 • Reclamacions sobre manteniment i danys als immobles llogats.
Relacions amb l’administració i tercers
 • Representació dels propietaris davant l’administració pública per temes fiscals, urbanístics…
 • Representació dels propietaris davant les Comunitats de Propietaris.
 • Representació dels propietaris davant particulars, professionals  i empreses.
Fiscalitat
 • Informació i assessorament fiscal respecte els lloguers.
 • Confecció i liquidacions d’impostos sobre els immobles llogats: IRPF, IVA, IBI, Transmissions patrimonials,  successions i donacions, plusvàlua, obres, taxes…
 • Deutes, ajornament i fraccionaments d’impostos sobre immobles llogats.
 • Recursos contra actuacions de l’administració pública.
Assegurances de protecció de lloguers
 • Informació i assessorament al/a propietari/a sobre l’assegurança de protecció de lloguers i les seves cobertures.
 • Cerca de la millor pòlissa amb la major garantia i el millor preu.
 • Contractació.
 • Gestió del pagament de les primes.
 • Comunicació de sinistres i el seu seguiment.
 • Reclamacions contra l’asseguradora.
 • Gestions de peritatges alternatius.
Assessorament i defensa jurídica del propietari/a
 • Assessorament al/a propietari/a sobre el contracte de lloguer: drets i obligacions.
 • Reclamacions extrajudicials pel compliment del contracte de lloguer.
 • Defensa jurídica del/a propietari davant els tribunals.
 • Preu bonificat pels honoraris d’advocat en judici.

PELS QUE VOLEN LLOGAR

#TrobaHabitatgeTurístic

Informi's sense compromís

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.