AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

AVÍS LEGAL I
CONDICIONS GENERALS D'ÚS

En aquest avís legal volem donar-li tota la informació necessària sobre l’empresa que gestiona la web ferrim.com i sobre les condicions d’ús d’aquesta.

FERRIM INVERS li garanteix que aquest portal és un espai segur, protegit i que coneix i respecta els seus drets com a usuari.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE d’ara endavant) i l’article 4.4 de La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació (LMISI d’ara en endavant), així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades i tota la normativa que sigui d’anàloga aplicació, fem constar el següent:

– Denominació social: Ferrim Invers SL.

– Denominació comercial: Ferrim Invers.

– CIF:  B67467043.

– Domicili social: Carrer de Bofarull núm.69, baixos, 08027 Barcelona.

– Activitat: Serveis immobiliaris, gestoria, assessoria y serveis jurídics.

L’accés  i/o l’ús  de ferrim.com atribueix la condició d’usuari que accepta, des del referit accés, les condicions generals d’ús aquí reflectides.

Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

www.ferrim.com proporciona l’accés a una diversitat d’informacions, serveis, programes o dades ( en endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a Ferrim Invers SL  o als seus llicenciants.

L’usuari assumeix  la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència d’aquest registre, a  l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya  de la qual serà responsable, comprometent-se  a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Ferrim Invers SL ofereix mitjançant el seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, també es compromet a no utilitzar-los  per:

1-Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a les bones costums o a l’ordre públic.

2-Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

3-Provocar danys als sistemes físics i lògics de FERRIM INVERS SL, dels seus proveïdors  o de terceres persones, així com introduir o difondre a la xarxa virus informàtics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment assenyalats.

4-Intentar accedir  i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. FERRIM INVERS SL  es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la infantesa o joventut, l’ordre o seguretat públics o que, al seu judici, no resultin adequats  per la seva publicació. En qualsevol cas, FERRIM INVERS SL  no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris mitjançant el fórums, xats, o altres eines de participació.

FERRIM INVERS SL compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica, el Règim General de Protecció de Dades (RGPD) i tota normativa vigent en cada moment. De la mateixa manera. Ferrim Invers vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per això, a cada formulari on es sol·licitin dades de caràcter personal es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, FERRIM INVERS SL informa que dona compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

FERRIM INVERS SL  per si mateixa o com a cessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com, dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  accés i ús, etc.).

La web ferrim.com té tots els drets reservats.

Queden exemptes dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Avís Legal les imatges utilitzades en aquest lloc web que hagin estat adquirides a les plataformes unsplash.com, pixabay.com freepik.es, empreses que atorguen llicència gratuïta per un ús lliure i universal de les seves imatges. Pots llegir les condicions de la llicència aquí, aquí i aquí.

En virtut  del que disposen els arts. 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de FERRIM INVERS SL.

L’usuari  es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Ferrim Invers SL.  Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al seu ordinador, en qualsevol altre suport físic o en un compte de propietat al núbol sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat  a la pàgina web de FERRIM INVERS SL.

FERRIM INVERS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar. A títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

FERRIM INVERS SL es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant el mateix, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

En el cas que a ferrim.com es disposin enllaços o hipervincles cap altres llocs d’internet, FERRIM INVERS SL no exercirà cap mena de control sobre els referits llocs i continguts.

En cap cas FERRIM INVERS SL assumirà cap responsabilitat pel continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació en les entitats connectades.

FERRIM INVERS SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

FERRIM INVERS SL perseguirà el incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seu portal, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre al seu dret.

FERRIM INVERS SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades tal com aquí apareixen.

La vigència de les referides condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

La relació entre FERRIM INVERS SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.