MERIDIAN XXI

Dedicats a cuidar la seva comunitat

MERIDIAN XXI

Dedicats a cuidar la seva comunitat

Meridian XXI som un despatx amb una dilatada experiència de més de 30 anys en la gestió de comunitats de propietaris.  

La nostra tasca d’administradors és desenvolupada amb  el màxim rigor professional a fi de gestionar amb total solvència el patrimoni comú de cada comunitat.

Meridian XXI,  com a secretari i administrador de la comunitat, es farà càrrec de gestionar l’administració econòmica i  el manteniment de l’immoble, així com de dur a terme l’assessorament jurídic, la gestió administrativa i fiscal, la gestió de les assegurances i totes les tasques que decideixi encomanar-nos  la junta de propietaris.

Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona
Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona
Ferrim Invers - Servicios immobiliarios y asesoría jurídica en Barcelona / Serveis immobiliaris i assessoria jurídica a Barcelona

Informi's sense compromís

i demani el seu pressupost gratuït

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.

La millor administració per a la seva finca

FUNCIONS DE SECRETARI DE LA COMUNITAT

Més informació
 • Assessorament previ i redacció del Títol de Propietat Horitzontal i Estatuts.  Posterior tràmit notarial i la legalització registral i fiscal.
 • Preparació i legalització del llibre d’actes.
 • Preparació documentació  i tramitació per canvi  de secretari o administrador.
 • Enviament de la convocatòria de la junta ordinària o extraordinària a tots els propietaris, incloent-hi l’ordre del dia i la informació i documentació  necessària per prendre  els  acords corresponents.
 • Presència  de l’administrador en totes i cadascuna de les juntes que celebri la Comunitat. El lloc de celebració de les reunions serà el que determini la pròpia Comunitat.
 • Redacció de les actes i la seva notificació a tots els propietaris.
 • Certificacions d’acords comunitaris, de deutes i d’altres qüestions relatives a la Comunitat.
 •  

GESTIÓ ECONÓMICA DE LA COMUNITAT

Més informació
 • Gestió, control, formulació i rendició anual dels comptes de la Comunitat.
 • Confecció del pressupost anual d’ingressos i despeses.
 • Control i gestió de les obligacions econòmiques ordinàries i extraordinàries de la Comunitat respecte tercers.
 • Emissió de remeses de rebuts de pagament i control de cobraments i devolucions.
 • Reclamacions extrajudicials de deutes de propietaris amb la Comunitat.

MANTENIMENT I CURA DELS IMMOBLES

Més informació
 • Recerca i contractació, amb vist-i-plau de la Comunitat, de tots els serveis pel correcte funcionament de la Comunitat de Propietaris.
 • Obtenció de diferents pressupostos per dur a terme els diferents serveis, reparacions i millores necessàries per a la Comunitat de Propietaris. Els pressupostos obtinguts es presenten a la presidència de la Comunitat i a Junta de Propietaris per la seva aprovació.
 • Seguiment i control del manteniment i serveis dels quals gaudeix la Comunitat, així  com, la contractació, supervisió i control de qualsevol obra que s’hagi de dur a terme a la Comunitat.
 • Pagament de les obres i serveis dels quals gaudeix la Comunitat, previ autorització de la presidència o Junta de la Comunitat.
 • Sol·licitud i tramitació del certificat d’aptitud de l’edifici comunitari, així com l’encàrrec, tramitació i seguiment d’informes tècnics i peritatges.

GESTORÍA FISCAL, LABORAL I ADMINISTRATIVA

Més informació
 • Supervisió i gestió del compliment de les obligacions fiscals de la Comunitat de Propietaris: presentació de les declaracions fiscals preceptives i liquidació d’impostos.
 • Supervisió i gestió del compliment de les obligacions laborals de la Comunitat de Propietaris: tràmits laborals d’alta de treballadors, incapacitats temporals, cotitzacions…
 • Supervisió i gestió del compliment de la normativa d’habitatge i urbanística per part de la Comunitat.

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA

Més informació
 • Assessorament jurídic per la Comunitat de Propietaris.
 • Defensa jurídica de la Comunitat davant els tribunals de justícia.
 • Assessorament previ i redacció de contractes immobiliaris: compravendes, donacions, cessions, permutes, arrendaments, usdefruits, habitació, superfície…
 • Reclamacions judicials de deutes.

AGENT D'ASSEGURANCES

Més informació
 • Informació i pressupostos de pòlisses d’assegurances per a la Comunitat.
 • Mediació i contractació, amb el vist-i-plau de la Junta de Propietaris, de la pòlissa d’assegurança de la Comunitat.
 • Declaració de sinistres amb seguiment i supervisió de la tramitació del sinistre per part de l’asseguradora.
 • Reclamació del compliment de les obligacions per part de l’asseguradora.
 • Control i gestió del pagament de les primes de la pòlissa i supervisió del cobrament d’indemnitzacions per sinistre.

FUNCIONS DE SECRETARI DE LA COMUNITAT

 • Assessorament previ i redacció del Títol de Propietat Horitzontal i Estatuts.  Posterior tràmit notarial i la legalització registral i fiscal.
 • Preparació i legalització del llibre d’actes.
 • Preparació documentació  i tramitació per canvi  de secretari o administrador.
 • Enviament de la convocatòria de la junta ordinària o extraordinària a tots els propietaris, incloent-hi l’ordre del dia i la informació i documentació  necessària per prendre  els  acords corresponents.
 • Presència  de l’administrador en totes i cadascuna de les juntes que celebri la Comunitat. El lloc de celebració de les reunions serà el que determini la pròpia Comunitat.
 • Redacció de les actes i la seva notificació a tots els propietaris.
 • Certificacions d’acords comunitaris, de deutes i d’altres qüestions relatives a la Comunitat.

GESTIÓ ECONÓMICA
DE LA COMUNITAT

GESTIÓ ECONÓMICA DE LA COMUNITAT

 • Gestió, control, formulació i rendició anual dels comptes de la Comunitat.
 • Confecció del pressupost anual d’ingressos i despeses.
 • Control i gestió de les obligacions econòmiques ordinàries i extraordinàries de la Comunitat respecte tercers.
 • Emissió de remeses de rebuts de pagament i control de cobraments i devolucions.
 • Reclamacions extrajudicials de deutes de propietaris amb la Comunitat.

MANTENIMENT I CURA DELS IMMOBLES

 • Recerca i contractació, amb vist-i-plau de la Comunitat, de tots els serveis pel correcte funcionament de la pròpia Comunitat de Propietaris.
 • Obtenció de diferents pressupostos per dur a terme els diferents serveis, reparacions i millores necessàries per a la Comunitat de Propietaris. Els pressupostos obtinguts es presenten a la presidència de la Comunitat i a Junta per la seva aprovació.
 • Seguiment i control del manteniment i serveis dels quals gaudeix la Comunitat, així  com, la contractació, supervisió i control de qualsevol obra que s’hagi de dur a terme.
 • Pagament de les obres i serveis, prèvia autorització de la presidència o de la Junta de la Comunitat.
 • Sol·licitud i tramitació del certificat d’aptitud de l’edifici comunitari, així com l’encàrrec, tramitació i seguiment d’informes tècnics i peritatges.

GESTORÍA FISCAL, LABORAL I ADMINISTRATIVA

 • Supervisió i gestió del compliment de les obligacions fiscals de la Comunitat de Propietaris: Presentació de les declaracions fiscals preceptives i liquidació d’impostos.
 • Supervisió i gestió del compliment de les obligacions laborals de la Comunitat de Propietaris: Tràmits laborals d’alta de treballadors, incapacitats temporals, cotitzacions…
 • Supervisió i gestió del compliment de la normativa d’habitatge i urbanística per part de la Comunitat.

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA

 • Assessorament jurídic per a la Comunitat de Propietaris.
 • Defensa jurídica de la Comunitat davant dels tribunals de justícia.
 • Assessorament previ i redacció de contractes immobiliaris: Compravendes, donacions, cessions, permutes, arrendaments, usdefruits, habitació, superfície…
 • Reclamacions judicials de deutes.

AGENT D'ASSEGURANCES

 • Informació i pressupostos de pòlisses d’assegurances per a la Comunitat.
 • Mediació i contractació, amb el vist-i-plau de la Junta de Propietaris, de la pòlissa d’assegurança de la Comunitat.
 • Declaració de sinistres amb seguiment i supervisió de la tramitació del sinistre per part de l’asseguradora.
 • Reclamació del compliment de les obligacions per part de l’asseguradora.
 • Control i gestió del pagament de les primes de la pòlissa i supervisió del cobrament d’indemnitzacions per sinistre.

SERVEIS DE CARÀCTER PRIVATIU