POLÍTICA DE PRIVACITAT

Gràcies per visitar aquesta pàgina.

Això significa que les seves dades li importen i que vol tenir més informació sobre el que farem amb elles.

Sempre que ens faciliti qualsevol dada personal en aquest lloc web estarà subjecte a aquesta política.

Amb conformitat amb el disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD d’ara endavant) i al Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD d’ara endavant), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat està donant el seu consentiment informat exprés, lliure i inequívoc per tal que les seves dades personals que proporcioni a través del lloc web ferrim.com siguin incloses en un fitxer de clients i usuaris.

– Identitat del responsable: FERRIM INVERS SL.

– CIF:  B67467043.

– Domicili social a : Carrer de Bofarull, 69, baixos, 08027 Barcelona.

– Actividat: Serveis immobiliaris, gestoría, assessoria i serveis jurídics.

FERRIM INVERS compleix amb les directius del RGPD, la LOPD i tota la normativa vigent d’aplicació en cada moment, vetllant per tal de garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

FERRIM INVERS garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel Reial Decret 1720/2007 i pel RGPD.

Aquesta Política de Privacitat és vàlida únicament per les dades de caràcter personal obtingudes al lloc web ferrim.com.

No s’aplicarà en cap cas per la informació obtinguda per tercers en altres llocs web, fins i tot si aquestes estiguessin enllaçades per aquesta web.

Amb això manifestem el nostre compromís per tal d’assegurar l’execució de les relacions comercials de manera segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris de ferrim.com.

Les dades personals son qualsevol informació relativa a una persona que aquesta facilita quan visita ferrim.com.

Concretament, en cas de sol·licitar informació, es tractaria de:

  • Nom de l’usuari i/o de l’empresa si s’escau.
  • Correu electrònic de l’usuari.
  • Telèfon de l’usuari i/o de l’empresa.
  • Addicionalment, quan l’usuari visita ferrim.com determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com la direcció IP assignada pel teu proveïdor d’accés d’Internet.

En aquest lloc web tan sols es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat d’aquesta recollida i optem per:

  • Reduir al màxim el tractament de dades personals.
  • Donar transparència al tractament de dades personals que es realitzen en aquest lloc web.
  • Permetre a tots els usuaris supervisar el tractament de les seves dades que es realitza en aquest lloc web.
  • Crear i millorar elements de seguretat per tal d’oferir les millors condicions de navegació segura.

Les dades obtingudes no són, en cap cas, especialment protegides. Aquestes estan categoritzades com a dades identificatives de nivell bàsic.

FERRIM INVERS només emmagatzemarà les dades personals dels interessats en la mesura en que siguin necessàries pera la finalitat per la que van ser recollides i segons la base jurídica que legitima el seu tractament. 

En particular, FERRIM INVERS mantindrà les dades personals recavades mitjançant el formulari web de contacte o mitjançant el correu electrònic durant el temps necessari per gestionar las comunicacions relacionades amb les consultes plantejades per l’interessat i mentre aquest no retiri el seu consentiment o exerceixi els seus drets de supressió, cancel·lació o limitació del tractament. 

En cas que un interessat exerceixi els anteriors drets, FERRIM INVERS podrà mantenir les dades degudament bloquejades, sense fer ús de les mateixes, en tant que puguin ser necessàries par l’exercici del seu dret de defensa davant potencials reclamacions o en cas que puguin derivar-se responsabilitats legals, judicials o contractuals que hagin de ser ateses i per la que pogués ser necessària la seva recuperació.

Tal i com s’indica a l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que les dades obtingudes a ferrim.com s’emmagatzemen en un fitxer amb la finalitat exclusiva de respondre a la sol·licitud d’informació de l’usuari i iniciar un procés de contractació de serveis si així ho desitja aquest.

Concretament, tan sols s’utilitzaran les dades personals per a les següents finalitats:

1-Per tal d’informar sobre qualsevol servei, dubte o consulta, així com per rebre pressupostos.

2-Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que obtingui.

3-Per tal de recolzar i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web. Això inclou utilitzar serveis per tal d’analitzar els comportaments dels usuaris i hàbits de navegació. Aquesta informació no permet identificar als usuaris.

4-Per tal de dur a terme la contractació dels serveis oferts en aquest lloc web, així com per tal de realitzar les tasques administratives relacionades.

 

L’enviament de comunicacions electròniques, com per exemple newsletters, noves entrades al blog, ofertes comercials, així com tot tipus d’altres comunicacions que s’entenguin interessants per l’usuari, tan sols serà possible si aquest marca explícitament la casella del formulari on s’indica “Accepto rebre informació sobre les notícies i promocions de Ferrim Invers”.

FERRIM INVERS, seguint el compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se li sol·licitarà el consentiment a l’usuari per l’ús del seu correu electrònic amb finalitats comercials en tot moment.

FERRIM INVERS utilitza tres sistemes de captura d’informació personal al lloc web ferrim.com

1-Formulari de contacte:

Per tal de poder contactar amb FERRIM INVERS, l’usuari pot utilitzar els formularis de contacte.

Les seves dades seran registrades pels servidors de l’empresa Loading (Grupo Loading Systems SL), que estan allotjats a Espanya i a la Unió Europea i, per tant, les dades personals de l’usuari queden recollides dins de l’àmbit europeu i van a un port segur que compleix al 100% amb el RGPD.

2- Mail:

L’usuari també pot sol·licitar informació i contactar amb FERRIM INVERS a través del correu electrònic.

El correu info@ferrim.com és un compte d’empresa que també està gestionat per l’empresa Loading i, per tant, registra les dades a servidors situats a Espanya i a la UE.

3- Cookies:

Quan l’usuari es registra o navega en aquest lloc web s’emmagatzemen “cookies”. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per tal d’ampliar la informació sobre el seu ús i com desactivar-les.

Sigui quin sigui el sistema de captura de dades, aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tal de tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

 

No es compartirà, vendrà o llogarà la informació personal amb altres parts. FERRIM INVERS pot compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats que realitzin funcions en nom seu necessaries per poder prestar els serveis, com enviar i distribuir els formularis, els correus electrònics i realitzar funcions d’anàlisi.

L’usuari declara haver estat informat sobre les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de FERRIM INVERS de la forma i per a les finalitats indicades a l’apartat anterior.

Gràcies al consentiment explícit indicat als formularis, FERRIM INVERS pot tractar les seves dades. Es podrà retirar el consentiment en el moment que es desitgi.

Els camps marcats de caràcter obligatori són imprescindibles per la finalitat expressada.

Tan sols FERRIM INVERS  tindrà accés a les seves dades i sota cap concepte aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert d’opt-in, s’entendrà a tots els efectes com l’acceptació de CONSENTIMENT TÀCIT I INEQUÍVOC ( article 6 de la LOPD) de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en aquest document.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens transmeti, eximint FERRIM INVERS de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

L’usuari ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades, tenint l’obligació d’aportar la informació complerta i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

Aquells usuaris que hagin facilitat les seves dades a través de ferrim.com es podran dirigir a FERRIM INVERS per tal de poder exercitar gratuïtament el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades incorporades als seus fitxers.

La persona interessada podrà exercir els seus drets mitjançant una comunicació per escrit dirigida a FERRIM INVERS amb la referencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la direcció:

 

FERRIM INVERS

Carrer de Bofarull, 69, baixos

08027 Barcelona, Espanya

 

També podrà exercir els seus drets ARCO a través del correu electrònic: info@ferrim.com.

FERRIM INVERS, com a responsable del tractament, informa que:

1- Ha contractat els serveis de hosting de la web ferrim.com a LOADING (Grupo Loading Systems SL), amb seu central al Carrer Gabriel Sijé 14 Bajo, 03300, Orihuela (Alacant) Espanya, i CIF B53927950. El seu datacenter (servidors) també estan situats a Alacant, Espanya.

Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia a l’enllaç: https://www.loading.es/privacidad/index.html.

2- Utilitza l’eina d’anàlisi de tràfic Google Analytics, per tal de millorar l’usabilitat del lloc web i l’experiència de l’usuari.

Respecte a les xarxes socials a les quals es pot accedir des d’aquest lloc web, l’usuari podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de ferrim.com, així com eliminar els continguts que deixin d’interessar-li o restringir amb qui comparteix les seves connexions mitjançant els mecanismes estipulats a cada una de les xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada xarxa social, així com configurar el seu perfil per tal de garantir la seva privacitat.

-Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

-Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875v

FERRIM INVERS es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, de jurisprudència o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, com a mínim, 10 dies abans de la seva aplicació efectiva. L’ús del lloc web ferrim.com després dels canvis esmentats implicarà l’acceptació d’aquests.

De conformitat amb el disposat a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es pot oposar a l’ús de les seves dades per fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revertir el consentiment ja atorgat (sense efectes retroactius).

Per tals motius, s’haurà d’enviar un correu electrònic a la direcció info@ferrim.com.

Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des d’aquell mateix correu, clicant a l’enllaç inclòs al mateix i seguint les instruccions facilitades.

Per favor, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un espai de temps que en caps cas superarà les 48 hores per tal que l’oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot continuant rebent missatges.