Mesures per al foment de la mobilitat eléctrica, l'autoconsum
i el desplegament d'energies renovables

El govern espanyol ha aprovat el Decret llei 29/2021 que pretén fomentar la mobilitat elèctrica i l’ús d’energies renovables als habitatges. 

Les principals mesures són:

1. S’ eliminen les llicències d’obres, substituint-les per una declaració responsable: 

Per a la instal·lació de punts de recàrrega no podrà exigir-se per part de les administracions públiques competents l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions, de funcionament o d’activitat, de caràcter mediambiental ni altres de classe similar o anàlogues, excepte en edificacions del patrimoni historico-artístic amb la categoria de bé d’interès cultural. Les llicències o autoritzacions prèvies seran substituïdes per declaracions responsables. Consideren a més la presentació de la declaració de responsable suficient per iniciar les obres: La declaració responsable permetrà realitzar la instal·lació del punt de recàrrega i iniciar el servei de recàrrega energètica des del dia de la presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de les administracions públiques competents.

2. Instal·lació de punts de càrrega:

S’estableixen l’obligació de tenir abans de l’1 de gener de 2023, una estació de recàrrega per cada 40 places d’aparcament o fracció, fins a 1.000 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció a tots els edificis d’ús diferent del residencial privat que tinguin una zona d’ús per aparcament amb més de vint places, ja sigui a l’interior o en un espai exterior adscrit, com als estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places.

3. Bonificacions:

Es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins al 50% de l’IBI en què s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Igualment, es preveu la possibilitat que les ordenances fiscals bonifiquin fins al 50% de l’IAE per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat econòmica. Finalment, es podrà aplicar una bonificació de fins al 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Li ha agradat? Pot compartir a:

Si té qualsevol dubte i vol rebre més informació sobre aquest tema, posis en contacte amb nosaltres sense cap compromís.

L’informem que les dades de caràcter personal que proporcioni seran tractades per Ferrim Invers SL com a responsable d’aquesta web i responsable del tractament del fitxer.

-FINALITAT: Gestionar la sol·licitud d’informació i/o la de contractació d’un servei, així com poder mantenir el contacte durant tot el procés. En cas de marcar la casella de consentiment  corresponent, s’enviarà informació sobre les activitats, serveis i productes de Ferrim Invers.

-LEGITIMACIÓ: Es realitza a través del consentiment explícit, acceptant la política de privacitat.

-DESTINATARIS: Les dades que ens faciliti estaran ubicades  als arxius de Ferrim Invers SL i als de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L., ambdós situats a l’estat espanyol, en àmbit europeu. Totes dues ubicacions compleixen al 100% amb la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos) i el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Pots veure la política de privacitat i les condicions legals de Grupo Loading Systems aquí. Pots veure el nomenament del seu delegat de protecció de dades aquí.

-ELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició de les dades a pd@ferrim.com així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  Per a més informació consulta la política de privacitat de Ferrim Invers.